privacybeleid

A. Inleiding

1. De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat we doen met uw persoonlijke gegevens.

2. Als u instemt met het gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid bij uw eerste bezoek aan onze website, kunnen wij cookies gebruiken bij elk volgend bezoek aan onze website.

B. Verzameling van persoonlijke gegevens

De volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

1. computergegevens, waaronder IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, en besturingssysteem;

2. informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, inclusief verwijzingsbron, duur van bezoek, paginaweergaven en sitenavigatiepaden;

3. gegevens, zoals het e-mailadres, die u verstrekt bij het registreren op onze website;

4. informatie die u invoert bij het aanmaken van een profiel op onze site – bijvoorbeeld uw naam, profielfoto’s, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby’s, opleiding en werkgelegenheidsinformatie;

5. informatie, zoals uw naam en e-mailadres, die u verstrekt om u aan te melden voor onze e-mails of nieuwsbrieven;

6. gegevens die u invoert bij het gebruik van de diensten op onze website;

7. informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;

8. informatie over alles wat u koopt, diensten die u gebruikt of transacties die via onze website zijn uitgevoerd, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;

9. informatie die u op onze website plaatst met het doel deze op internet te publiceren, inclusief uw gebruikersnaam, profielfoto’s en de inhoud van uw berichten;

10. informatie vervat in alle correspondentie die u ons per e-mail of via onze website stuurt, inclusief communicatie-inhoud en metagegevens;

11. alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Voordat u de persoonlijke informatie van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

C. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die via onze website aan ons worden verstrekt, worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website zijn uiteengezet. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor:

1. het beheren van onze website en ons bedrijf;

2. het personaliseren van onze website voor u;

3. het gebruik van diensten op onze website mogelijk maken;

4. het verzenden van goederen die via onze website zijn gekocht;

5. om diensten te verlenen die via onze website zijn gekocht;

6. u afschriften, facturen en betalingsherinneringen sturen en betalingen van u innen;

7. het verzenden van niet-marketing commerciële communicatie;

8. verzenden van e-mailnotificaties die u heeft aangevraagd;

9. het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief, indien u daarom heeft verzocht (u kunt ons op elk moment laten weten dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen);

10. u marketingcommunicatie sturen met betrekking tot ons bedrijf of de activiteiten van zorgvuldig geselecteerde derde partijen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, per post of, indien u toestemming heeft gegeven, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons dit op elk gewenst moment laten weten). tijd als u geen marketingberichten meer wenst te ontvangen);

11. derde partijen voorzien van statistische informatie over onze gebruikers (maar deze derde partijen zullen geen individuele gebruiker kunnen identificeren op basis van deze informatie);

12. het afhandelen van vragen en klachten die door of over u zijn ingediend met betrekking tot onze website;

13. zorgen voor de veiligheid van onze website en voorkomen van fraude;

14 Controle van de naleving van de gebruiksvoorwaarden van onze website (inclusief het bewaken van privéberichten die via onze privéberichtendienst worden verzonden)

15. andere toepassingen.

Als u persoonlijke informatie indient voor publicatie op onze site, zullen we deze publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die aan ons is verleend.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast met behulp van de privacycontroles op de website.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden of andere gerelateerde derden voor directmarketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

D. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan al onze werknemers, functionarissen, agenten, leveranciers of onderaannemers indien nodig voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

1. voor zover wettelijk vereist;

2. in verband met lopende of potentiële gerechtelijke procedures;

3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);

4. de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die we verkopen (of overwegen)

5. aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze een verzoek kan indienen bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs waarschijnlijk is om de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie te bevelen

Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zullen we uw informatie niet aan derden verstrekken.

E. Internationale gegevensoverdrachten

1. De informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen en verwerkt in elk van de landen waarin we actief zijn en kan worden overgedragen tussen deze landen om ervoor te zorgen dat informatie kan worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

2. De informatie die we verzamelen, kan worden overgedragen aan de volgende landen die geen gegevensbeschermingswetten hebben die gelijkwaardig zijn aan die van kracht in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.

3. Persoonlijke informatie die u op onze website publiceert of indient voor publicatie op onze website, kan via internet over de hele wereld beschikbaar zijn. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

4. U stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze sectie F.

F. Bewaring van persoonsgegevens

1. In deze sectie G hebben we ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens uiteengezet om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

2. Persoonsgegevens die we voor enig doel of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

3. Onverminderd artikel G-2, zullen we in het algemeen persoonsgegevens verwijderen die in de onderstaande categorieën vallen
4. Niettegenstaande enige andere post (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke informatie bevat: elke kennisgeving van deze sectie G zullen we uw documenten bewaren

1 voor wettelijk vereist;

2. als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures

3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).

G. Beveiliging van persoonsgegevens

1. We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

2. We bewaren alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde servers (beveiligd met een wachtwoord en firewall).

3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden gedaan, worden beschermd door versleutelingstechnologie.

4. De gebruiker erkent dat de overdracht van informatie via internet potentieel gevaarlijk is en dat de veiligheid van de op deze manier verzonden gegevens niet gegarandeerd is.

5. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; we zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

H. Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze site te plaatsen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om er zeker van te zijn dat u eventuele wijzigingen in dit beleid begrijpt. We kunnen u via e-mail op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

I. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en gedetailleerde informatie daarover. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

J. Updaten van informatie

Laat het ons weten als we de persoonlijke gegevens die we over u hebben moeten corrigeren of bijwerken.

K. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door de webserver naar de webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiegegevens worden elke keer dat de browser een verzoek verzendt om een ​​pagina op de server te openen, teruggestuurd naar de server. Cookies kunnen “permanente” of “sessie” -cookies zijn: permanente cookies worden door uw webbrowser opgeslagen en blijven geldig tot de vervaldatum die u instelt, tenzij u ze verwijdert vóór de vervaldatum; de sessiecookie vervalt aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die u identificeert, maar de persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op uw vermogen om meerdere websites te gebruiken. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

U kunt cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen
Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

Winkelwagen

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.